Jo van Nunen

Jo van Nunen  is op afstand de nestor van         Fotogroep Gilze, waarvan hij inmiddels negen jaar lid is. Als gepensioneerde heeft hij ruimschoots de gelegenheid om van zijn kleinkinderen te genieten. Én van fotografie. Tijdens fietstochten gaat zijn Sony A 300-camera mee en schiet Jo mooie plaatjes in de natuur en in het buitengebied van Gilze.
Maar ook op bijzondere stadsarchitectuur en opvallende gebouwen en monumenten richt hij zijn lens. Dan staan niet alleen erkende fotografische objecten op het menu, maar juist ook die plekken waar de gemiddelde wandelaar makkelijk aan voorbij zou lopen.
In zijn andere liefhebberij toont Jo zich een man van de traditie. Hij is al ruim een kwart eeuw lid van Schuttersgilde Sint Ambrosius in Gilze. ‘Van het gilde word je niet voor een poosje lid. Het gilde daar blijf je bij, dat is een gevoel,’ zei Jo daar ooit over in een interview.

←Jeroen van Nunen                                                                                              Jordy van Eijck →